ZENTRO KABLEATUAREN BERRANTOLAKETA

"Badakigu garrantzi handia dutela kableatuak eta sistemen eremuarekin eta azpiegitura informatikoarekin lotuta dauden elementuen sarearen elektronikak"

 

Zentro kableatu baten antolaketak ez du soilik haren zati estetikoa lantzen. Izan ere, aldaketak, eraldaketak eta birmoldaketak direla eta galdu egin diren kableatuko puntuak modu fisikoan eta logikoan antolatu eta lokalizatu nahi ditu.

Kableatu-zentroaren antolamenduan, kableatuko puntuak identifikatuta zati estetikoa hobe daiteke eta, gainera, kableatuko puntuak balidatu eta ziurta daitezke.

Antolamenduaren amaieran, bezeroak bere kableatuaren kontrola izaten du eta zehatz-mehatz daki zer ekipo eta zenbat puntu dauden gaituta eta zein dauden deskonektatuta.Gainera, instalazioaren plano grafiko eguneratua jasotzen du.

“Badakigu garrantzi handia dutela kableatuak eta sistemen eremuarekin eta azpiegitura informatikoarekin lotuta dauden elementuen sarearen elektronikak".